rejsy morskie logo adriatyk sailing

Rodzaje łączności radiowej i satelitarnej na jachtach morskich, rodzaje urządzeń i ich zasięg. Radar, GPS, VHF, DSC, NAVTEX, EPIRB, SART, MARSAT i inne systemy  nadawania i łączności

Alarmy bezpieczeństwa na jachcie, procedury postępowania przypadkach: pożaru, człowieka za burtą, środki ratunkowe, sygnały i urządzenia wzywania pomocy w niebezpieczeństwie

Wzywanie pomocy w niebezpieczeństwie przez radio krótkiego i średniego zasięgu . Komunikat MAYDAY

Sygnały dźwiękowe statków morskich

W celu włączenia polskich napisów pod filmami You Tobe,

po włączeniu odtwarzania kliknij dwa razy w ikonę napisy  (4 z lewej)- obok zębatki- ustawienia,  na ekranie pojawią się napisy angielskie teraz szybko kliknij zębatkę - ustawienia wybierz -angielski (wygenerowane automatycznie), następnie wybierz - przetłumacz automatycznie i wybierz z menu - napisy w języku polskim i gotowe.

Przepisy bezpieczeństwa na morzu zobowiązują wszystkie jednostki przemieszczające się po wodach morskich do posiadania urządzeń radiowych zapewniających im łączność z innymi statkami oraz ze stacją brzegową w celu wezwania i odbioru sygnałów wzywania pomocy. W zależności w jakiej odległości od linii brzegowej  zamierza poruszać się jacht lub inna jednostka zaleca się odpowiednio:

  •  do 5 nM -ręczne, przenośne, wodoodporne radio VHF

  •  do 30 nM- ręczne i stacjonarne radio VHV +DSC

  • do 60 nM- oba powyższe oraz NAVTEX czyli odbiornik komunikatów i ostrzeżeń pogodowych

  • do 150 nM trzy powyższe urządzenia oraz radiopławe EPIRB plus Radio MF DSC  i transponder radarowy SART- przeznaczony do pasywnego alarmowania -nadawania sygnału wzywania pomocy

  • powyżej 150 nM obowiązują 4 powyższe urządzenia i dodatkowo Marsat -telefon do łączności satelitarnej

  • Kolejnym urządzeniem elektronicznym jest radar. Nie jest on urządzeniem, którego posiadanie jest obowiązkowe i nie służy do wzywania pomocy, lecz może ostrzegać o zbliżającym się niebezpieczeństwie i pozwala go uniknąć wskazując jego położenie względem jachtu. Szczególnie przydatny przy złej widoczności oraz w dużym zagęszczeniu  innych jednostek np. w cieśninach, kanałach, portach, kotwicowiskach.

   

Urządzenia do łączności morskiej

w zależności od odległości jachtu od linii brzegowej.

Ponieważ  radio krótkiego zasięgu VHF jest obowiązkowym wyposażeniem jachtu morskiego to na pokładzie musi znajdować się osoba posiadająca kompetencje do obsługi tego radia, legitymująca się odpowiednim dokumentem.  Nie zawsze musi to być skipper, kapitan czy kierownik statku, chociaż najczęściej tak właśnie jest, ale dość często na pokładzie jest kilka osób legitymujących się świadectwem ukończenia kursu operatora radia krótkiego zasięgu. 

Dlaczego to jest takie ważne? 

Z dwóch powodów. Po pierwsze urządzenia radiowe są dla osoby nieprzeszkolonej w tym zakresie wystarczająco skomplikowane aby w warunkach dużego stresu związanego np. z sytuacją wzywania pomocy właściwie czyli skutecznie nadać odpowiedni sygnał w odpowiedni sposób aby być słyszanym i odpowiednio zrozumianym.
Drugim powodem jest to, aby nadać odpowiedni komunikat do sytuacji i zrobić to w odpowiedni sposób aby być właściwie zrozumianym. W tym celu na całym świecie obowiązują te same przepisy i zasady, których uczy się i egzaminuje z ich znajomości, absolwentów kursów operatora radia krótkiego zasięgu.

    


 


.  

W jaki sposób wzywać pomocy na morzu? Rodzaje komunikatów

Na świecie stosuje się cztery, niżej wymienione  rodzaje komunikatów radiowych. Operator radia VHF wzywający pomocy powinien zakwalifikować pomoc jakiej oczekuje do jednego z czterech rodzajów komunikatów, następnie uruchomić radio, ustawić właściwy kanał i przygotować sobie cały komunikat na kartce nawet jeśli jest  profesjonalistą z biegłą znajomością tego zagadnienia.

To samo robi osoba, która komunikat odbiera - słyszy !

DISTRESS – to najważniejszy rodzaj komunikatu, stosowany jest wyłącznie przy bezpośrednim zagrożeniu życia. Komunikat ten ma pierwszeństwo przed innymi a realizowany jest trzykrotnym wypowiedzeniem słowa  MAYDAY, 

URGENCY – jest kategorią pilnego wywołania realizowaną przez  trzykrotne wypowiedzenie słów PAN-PAN, używaną np. gdy jacht wpłynie na mieliznę i nie daje rady sam z niej się uwolnić,

SAFETY – jest kategorią ostrzeżenia o mozliwym niebezpieczeństwie , realizuje się go przez trzykrotne wypowiedzenie - SECURITE, np. stacje pogodowe używają tej kategorii ostrzegając o załamaniu pogody

ROUTINE – jest wywołaniem w komunikacji rutynowej, np. gdy chcemy sprawdzić czy jesteśmy słyszani przez inne stacje na wodzie lub na lądzie

Urządzenia łączności automatycznej

Przykładem takiego urządzenia może być AIS - system służący unikaniu kolizji poprzez automatyczna identyfikacja statków. System AIS nadaje do stacji brzegowych oraz innych jednostek automatycznie, szereg wcześniej zaprogramowanych danych wykorzystywanych do kierowania ruchem lub informacyjnie do innych jednostek mi. o kursie, szybkości, podawana jest wielkość i rodzaj jednostki, bandera, port przeznaczenia, czas przybycia do celu, sygnał wywoławczy oraz wymiary jednostki. AIS jest bardzo użytecznym urządzeniem pozytywnie  wpływającym na bezpieczeństwo i planowanie drogi w trakcie żeglugi. Szczególnie przydatnym, gdy musimy małym jachtem przeciąć szlak morski zarezerwowany dla profesjonalnej floty dużych jednostek, które poruszają się kilkakrotnie szybciej od jachtu, nie mogą zejść z wyznaczonego szlaku aby nas ominąć ze względu na ich zanurzenie i inne parametry, nie mogą też wyhamować na krótkim odcinku ze względu na ich inercję. Kto przekraczał jachtem kanał angielski lub cieśninę Gibraltarską jachtem nie posiadającym AIS ten doceni to urządzenie. Nawigator jachtu ma komfort, szczególnie w nocy, gdy  urządzenie podaje czas do minięcia się obu jednostek. Informuje czy kurs jest kolizyjny, czy też nie. Skipper wie czy ma przyśpieszyć, zwolnić czy zmienić kurs.
Opisać dokładnie wszystkie procedury wzywania pomocy. Co nacisnąć który kanał co powiedzieć, przygotowac na kartce cały komunikat, zegarek co ile powtarzać
Nakleic nad radiem numer wywoławczy stacji i nazwe jachtu w alfabecie morskim ang
wszystkie funkcje DSC nr przycisków co oznacza
co w komunikacie po koleji, który kanała do  czego, kanaly duplex simplex, który gdzie uzywany i do czego, opisać inne urzadzenia z filmów, guzik mapa morska, satelitarna z marinami
Podać kanały wywoławcze w Chorwacji wszystkie mariny
 UHF i
Zaprogramować radio VHF czyli zapamiętać numer MMCI i pozycje jachtu  z GPS 

 Wielu amatorów myli znaczenie podobnych skrótów UKF VHF znaczenie i różnice - UKF to Polski skrót oznaczający fale ultra krótkie a VHF jest synonimem anglojęzycznym czyli to samo po Polsku i po Angielsku
Trzecim skrótem jest UHF - różnica  pomiędzy UHF a VHF leży w zakresie obsługiwanych częstotliwości fal radiowych

UKF VHF -30Mhz do 300Mhz 
UHF -300Mhz do 3000Mhz

Wywołani PAN PAN

Wywołanie MAYDAY

Czynności niezbędne tuż po zamontowaniu przed pierwszym użyciem nowego radia VHF na jachcie

 DO POBRANIA  

 PŁATNOŚCI     

 SZKOLENIA ŻEGLARSKIE 

 SZKOLENIA  MOTOROWODNE

 GALERIA  

 POŁĄCZENIA LOTNICZE i 

 AUTOKAROWE 

 POLITYKA PRYWATNOŚCI  

 POGODA W CHORWACJI 

 POLITYKA COOCIS 

 BLOG  

 FAQ 

KONTAKT DO ORGANIZATORA:

 

ANDREAS GRAZ   

tel : +49 1727841870 

e- mail: info@graz-web.de 

REJSY MORSKIE

REJSY CHORWACJA 

NASZ JACHT

KURSY ŻEGLARSKIE

REZERWACJA I KONTAKT

BAZA WIEDZY

DO POBRANIA

PŁATNOŚCI

SZKOLENIA ŻEGLARSKIE

SZKOLENIA MOTOROWODNE

GALERIA

POŁĄCZENIA LOTNICZE i

AUTOKAROWE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POGODA W CHORWACJI

POLITYKA COOCIS

BLOG

FAQ